hankekuva

TEKNOLOGIAHARPPAUS

“EU on ottanut 3D-tulostus- teknologian huomioon ja Horizon 2020 -ohjelmassa materiaalia lisäävä valmistus on yksi tärkeimmistä valmistusteknologian tutkimuskohteista.”

“Näin 3D-tulostusteknologian ansiosta yritysten kilpailukyky ja kannattavuus paranevat kustannustehokkuuden kasvaessa.”

3D-tulostus (materiaalia lisäävä valmistus, AM-tekniikka, Additive manufacturing) on viimeisten vuosien aikana ollut nopeimmin kasvava valmistusteknologia maailmalla. Se määritellään menetelmäksi, jossa kappaleet valmistetaan suoraan 3D-tiedon pohjalta materiaalia lisäämällä yleensä kerroksittain. Sen on ennustettu muuttavan valmistavan teollisuuden rakenteita enemmän kuin mikään muu teknologia.

3D-Boosti – hankkeessa Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän (SASKY) toteuttivat teknologiaharppauksen digitaalisen tiedon hyödyntämisessä materiaalia lisäävän valmistuksen avulla. Hankkeessa määritettiin ajanmukaiset toimintaympäristöt 3D-teknologiaan liittyvään soveltavaan tutkimukseen, koulutukseen ja osaamisen siirtoon. Niistä saatava uusi tietämys siirrettiin nopeasti yritysten ja opiskelijoiden käyttöön. Laaja kirjo eri tekniikoita mahdollisti niiden vertailun ja soveltuvin voidaan valita kohteeseen. Yritykset kehittivät omaa liiketoimintaosaamistaan lisääntyneen tiedon myötä ja ottaa käyttöön 3D- teknologiaa niin tuotekehityksen kuin tuotantoprosessiensa tehostamiseen. Pirkanmaalaisen yhteistyön (TTY, TAMK, SASKY, TREDEA) kautta kehittämishankekokonaisuus palveli laajasti eri toimijoita koko maakunnassa.

Lisätietoa hankkeesta:

http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/3d-boosti-ja-invest-materiaalia-lisaavan-valmistuksen-am-teknologian-3d-tulostuksen-kehittamishankkeet-pirkanmaalla/

3 laitevideota: https://www.youtube.com/playlist?list=PLqXlLCsUe6g4t_P7rRhu4TlNk_Jptc0Lw