tampereen_teknillisen_yliopiston_logo

Nesteen fotopolymerisointi

Lithoz CeraFab 7500

lithoz-cerafab-7500

Lithos Cerafab 7500

Keraamimateriaalien tulostukseen tarkoitettu laitteisto, jolla voidaan tulostaa erilaisia tarkkoja ja tiiviitä keraamikappaleita. Käytettäviä materiaaleja ovat mm. alumiinioksidi ja zirkoniumdioksidi. Käytetään keraamien ja multimateriaalien 3D-tulostuksen hyödyntämiseen yrityksissä.

– Lateral resolution 40 μm (635 dpi)
– Building velocity up to 100 slices per hour
– Slice thickness 25 – 100 μm
– Number of pixels (X, Y) 1920 x 1080
– Building envelope (X, Y, Z) 76 mm x 43 mm x 150 mm
– Data format .stl (binary)
– Light source LED

lithoz-cerafab-7500-mekanismi

Lithos Cerafab 7500 prosessi

– Standard materials Al2O3, ZrO2

Directed Energy Deposition / Suorakerrostus

Metallikappaleiden suorakerrostukseen tarkoitettu laitteisto on rakennettu teollisuusrobottisoluun. Robotti tullaan sijoittamaan yliopiston kampukselle Hervantaan huhtikuun 2016 aikana. Laitteistolla voidaan tulostaa suuriakin metallikappaleita joiden tarkkuus on mm luokkaa.

 

Nesteen fotopolymerisointi

Nesteen fotopolymerisointi